Seguimos pensando que mañana veremos descensos con Draghi.

dowwww